Proximamente...

Apartir do mes que ven comezaremos a traballar con Paula Carballeira cun texto infantil seu. Coa intención de que se converta logo nun novo espectáculo da asociación. Seguiremos informando...

Comentarios