Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xaneiro, 2014

Estatutos

Capítulo 1. DA ASOCIACIÓN EN XERAL.

Art. 1º. 1. Constitúese unha asociación sen ánimo de lucro das previstas na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. A asociación ten a seguinte denominación “ASOCIACIÓN TEATRAL O ATURUXO DE MELPÓMENE”.
2. A asociación rexerase por estos estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo e pola demáis legislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

Art. 2º. O domicilio principal e permanente da asociación radicará na localidade de Narón, rúa de Vigo, nº 12-14. 1º Dereita. A Gándara,C.P. 15570.
Teléfonos 636 242 681 - 609 906 349. Correo electrónico: o aturuxode Melpómene@hotmail.com. Poderanse utilizar outros locais asociativos adicionais noutras cidades mediante acordo da Xunta Directiva, que terá atribucións para cambiar, tanto o domicilio como os locais, dándolle conta do seu acordo ao organismo encargado do Rexistro de Asociacións.

Art. 3º. A asociación, en funcións…

Curso Dirección

O Aturuxo de Melpómene abre o prazo de matrícula dun curso de dirección con Cándido Pazó que terá lugar no noso local en Xubia os luns de Xaneiro,Febreiro e Marzo de 4 a 8 ,Cunha duración total de 36 horas.

Prezo 200 Euros

Interesad@s poñedevos en contacto no número 690103659